คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 10 ก.พ. 2565

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 ก.พ. 2565เข้าชม : 320

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 พ.ค. 2566 11 / พ.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 พ.ค. 2566 11 / พ.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ วันที่ 10 พ.ค. 2566 11 / พ.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จ. สุรินทร์ วันที่ 27 มี.ค. 2566 27 / มี.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนดอนตาลวิทยา จ. มุกดาหาร วันที่ 27 มี.ค. 2566 27 / มี.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด