กิจกรรม
การพัฒนาครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง สพม.จันทบุรี ตราด รุ่นที่ 9 วันที่ 26 เม.ย. 2565

อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
แชร์

 

การพัฒนาครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง  สพม.จันทบุรี ตราด รุ่นที่ 9

วันที่ 26 เม.ย. 2565
เข้าชม : 54

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-26 พ.ค. 2565 26 / พ.ค. / 2565
      ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4 วันที่ 18-19 พ.ค. 2565 21 / พ.ค. / 2565
      รับหนังสือเและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 13-15 พ.ค. 2565 15 / พ.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ วันที่ 11-12 พ.ค. 2565 12 / พ.ค. / 2565
      ตรวจ ATK และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 2 พ.ค. 2565 2 / พ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด