คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี วันที่ 29 เม.ย. 2565

ศุกร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี

วันที่ 29 เม.ย. 2565เข้าชม : 54

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พ.ค. 2565 5 / พ.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนสิงห์บุรี วันที่ 29 เม.ย. 2565 29 / เม.ย. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 17 มี.ค. 2565 18 / มี.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียน EIS จากโรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 14 มี.ค. 2565 14 / มี.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 10 ก.พ. 2565 10 / ก.พ. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด