กิจกรรม
ตรวจ ATK และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 2 พ.ค. 2565

จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

ตรวจ ATK และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

วันที่ 2 พ.ค. 2565
เข้าชม : 129

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-26 พ.ค. 2565 26 / พ.ค. / 2565
      ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4 วันที่ 18-19 พ.ค. 2565 21 / พ.ค. / 2565
      รับหนังสือเและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 13-15 พ.ค. 2565 15 / พ.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ วันที่ 11-12 พ.ค. 2565 12 / พ.ค. / 2565
      ตรวจ ATK และเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 2 พ.ค. 2565 2 / พ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด