กิจกรรม
ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-26 พ.ค. 2565

พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

ค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ม.1 และ ม.4

วันที่ 25-26 พ.ค. 2565เข้าชม : 876

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      อบรมพัฒนาศักยภาพครูใหม่ วันที่ 26-28 มิ.ย. 2565 30 / มิ.ย. / 2565
      โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 19 มิ.ย. 2565 20 / มิ.ย. / 2565
      กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 14 มิ.ย. 2565 14 / มิ.ย. / 2565
      ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 มิ.ย. 2565 13 / มิ.ย. / 2565
      ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 11 / มิ.ย. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด