วิทยาศาสตร์ฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565

อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 28-29 พ.ค. 2565เข้าชม : 898

 
วิทยาศาสตร์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลมีเดียนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก วันที่ 23-24 ก.ค. 2565 25 / ก.ค. / 2565
      ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9-10 ก.ค. 2565 10 / ก.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 29 / พ.ค. / 2565
      ค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ วันที่ 5-6 ธ.ค. 2563 15 / ธ.ค. / 2563
      ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-12 ธ.ค. 2563 14 / ธ.ค. / 2563


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด