พัฒนาผู้เรียน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. 2565

ศุกร์ ที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าชม : 68

 
พัฒนาผู้เรียน 5 อันดับล่าสุด

      วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. 2565 1 / ก.ค. / 2565
      กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 9 ต.ค. 2563 12 / ต.ค. / 2563
      กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 วันที่ 20 พ.ย. 2562 22 / พ.ย. / 2562
      ค่ายสภานักเรียน วันที่ 2-3 พ.ย. 2562 7 / พ.ย. / 2562
      กิจกรรมอบรมอาสาจราจร วันที่ 5-6 ส.ค 2562 7 / ส.ค. / 2562


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด