วิทยาศาสตร์ฯ
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9-10 ก.ค. 2565

อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าชม : 724

 
วิทยาศาสตร์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน" กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ วันที่ 18-19 ส.ค. 2565 19 / ส.ค. / 2565
      กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลมีเดียนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก วันที่ 23-24 ก.ค. 2565 25 / ก.ค. / 2565
      ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9-10 ก.ค. 2565 10 / ก.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28-29 พ.ค. 2565 29 / พ.ค. / 2565
      ค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ วันที่ 5-6 ธ.ค. 2563 15 / ธ.ค. / 2563


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด