กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล ITA Online สพม.จันทบุรี ตราด วันที่ 7 ส.ค. 2565

อาทิตย์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล ITA Online สพม.จันทบุรี ตราด

วันที่ 7 ส.ค. 2565เข้าชม : 79

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เกียรติคุณ เกียรติยศ เกียรติร่มแก้ว ประจำปี 2565 วันที่ 22 ก.ย. 2565 24 / ก.ย. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน" กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ วันที่ 18-19 ส.ค. 2565 19 / ส.ค. / 2565
      กิจกรรมเดิน-วิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี "เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ" วันที่ 14 ส.ค. 2565 14 / ส.ค. / 2565
      การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล ITA Online สพม.จันทบุรี ตราด วันที่ 7 ส.ค. 2565 7 / ส.ค. / 2565
      อบรมพัฒนาศักยภาพครูใหม่ วันที่ 26-28 มิ.ย. 2565 30 / มิ.ย. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด