คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย วันที่ 26 ก.ย. 2565

จันทร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 26 ก.ย. 2565เข้าชม : 65

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10 ต.ค. 2565 10 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน วันที่ 10 ต.ค. 2565 10 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 6 ต.ค. 2565 7 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ก.ย. 2565 27 / ก.ย. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 26 ก.ย. 2565 26 / ก.ย. / 2565


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด