พิธีการ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 วันที่ 26 ต.ค. 2565

พุธ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ

ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 วันที่ 26 ต.ค. 2565เข้าชม : 692

 
พิธีการ 5 อันดับล่าสุด

      พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 24 พ.ย. 2565 24 / พ.ย. / 2565
      พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 วันที่ 26 ต.ค. 2565 26 / ต.ค. / 2565
      พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2565 23 / ต.ค. / 2565
      พิธีบูชาครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันที่ 22 ก.ย. 2565 24 / ก.ย. / 2565
      พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดี พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ครบ 111 ปี วันที่ 6 ก.ย. 2565 6 / ก.ย. / 2565


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด