คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 ธ.ค. 2565

เสาร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 15 ธ.ค. 2565เข้าชม : 55

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 ม.ค. 2566 21 / ม.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 ม.ค. 2566 21 / ม.ค. / 2566
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ธ.ค. 2565 24 / ธ.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 ธ.ค. 2565 17 / ธ.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10 ต.ค. 2565 10 / ต.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด