วิทยาศาสตร์ฯ
ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-13 ม.ค. 2566

เสาร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11-13 ม.ค. 2566เข้าชม : 253

 
วิทยาศาสตร์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "STEM LEARN & PLAY" นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7-8 พ.ค. 2566 8 / พ.ค. / 2566
      ค่ายพี่เบญจันท์ปันความรู้สู่น้อง (เรียนรู้สร้างสรรค์ แบ่งปันเทคโนโลยี) วันที่ 17-18 ม.ค. 2566 18 / ม.ค. / 2566
      ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-13 ม.ค. 2566 14 / ม.ค. / 2566
      ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10-12 ธ.ค. 2565 13 / ธ.ค. / 2565
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน" กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ วันที่ 18-19 ส.ค. 2565 19 / ส.ค. / 2565


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด