กิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 วันที่ 16 ม.ค. 2566

จันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

กิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 ม.ค. 2566เข้าชม : 227

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 25-27 ม.ค. 2566 31 / ม.ค. / 2566
      กิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 วันที่ 16 ม.ค. 2566 16 / ม.ค. / 2566
      การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิตแต่ละช่วงวัย วันที่ 24 ธ.ค. 2565 24 / ธ.ค. / 2565
      การประชุมสัมมนาวิชาการ EIS เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรและยกระดับสมรรถนะนักเรียนและครูไทย" วันที่ 23 ธ.ค. 2565 23 / ธ.ค. / 2565
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม วันที่ 22 ธ.ค. 2565 22 / ธ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด