กิจกรรม
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 14-18 ก.พ. 2566

เสาร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
แชร์

 

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14-18 ก.พ. 2566เข้าชม : 1294

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 เม.ย. 2566 1 / เม.ย. / 2566
      เลือกแผนการเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 มี.ค. 2566 31 / มี.ค. / 2566
      การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 มี.ค. 2566 26 / มี.ค. / 2566
      การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 มี.ค. 2566 25 / มี.ค. / 2566
      การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง" วันที่ 18 มี.ค. 2566 18 / มี.ค. / 2566


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด