กิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 มี.ค. 2566

อาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มี.ค. 2566เข้าชม : 1612

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน รุ่นที่ 3 วันที่ 26 พ.ค. 2566 27 / พ.ค. / 2566
      ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 25 พ.ค. 2566 25 / พ.ค. / 2566
      ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 2566 25 / พ.ค. / 2566
      ค่ายลูกเสือไทย-ฟิลิปปินส์ (Scouting beyond boarders delegates) วันที่ 14-20 พ.ค. 2566 21 / พ.ค. / 2566
      กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อัคคีภัย หนีไฟของนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พ.ค. 2566 16 / พ.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด