คนดีโรงเรียนเด่น
คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน วันที่ 31 พ.ค. 2561

จันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
แชร์

 

คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 พ.ค. 2561


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 269

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง วันที่ 4 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 3 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 12 / ก.ย. / 2562
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 20 / ส.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th