วิทยาศาสตร์ฯ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 17 ส.ค. 2561

จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
แชร์

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 17 ส.ค. 2561
เข้าชม : 683

 
วิทยาศาสตร์ฯ 5 อันดับล่าสุด

      ค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ วันที่ 5-6 ธ.ค. 2563 15 / ธ.ค. / 2563
      ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10-12 ธ.ค. 2563 14 / ธ.ค. / 2563
      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 ส.ค. 2563 20 / ส.ค. / 2563
      การอบรมผลิตหุ่นยนต์ วันที่ 10-11 ส.ค. 2563 17 / ส.ค. / 2563
      การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education Projects) วันที่ 27 ก.พ. 2563 3 / มี.ค. / 2563


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด