กิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ–เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 19-20 พ.ย. 2561

พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แชร์

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

( ค่ายลูกเสือวัดคมบาง ) อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19-20 พ.ย. 2561


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 534

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การอบรม STEM ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 17-20 พ.ค. 2562 22 / พ.ค. / 2562
      กิจกรรมปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-13 พ.ค. 2562 22 / พ.ค. / 2562
      ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 เม.ย. 2562 15 / เม.ย. / 2562
      ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 เม.ย. 2562 15 / เม.ย. / 2562
      กิจกรรมเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 เม.ย. 2562 8 / เม.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th