คนดีโรงเรียนเด่น
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 19 ก.ค 2562

จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เนื่องในวาระวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

วันที่ 19 ก.ค 2562