คนดีโรงเรียนเด่น
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง วันที่ 26 ก.ค 2562

อาทิตย์ ที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

วันที่ 26 ก.ค 2562


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 135

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง วันที่ 4 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 3 ต.ค 2562 14 / ต.ค. / 2562
      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 12 / ก.ย. / 2562
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 20 / ส.ค. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th