คนดีโรงเรียนเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทน

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร