คนดีโรงเรียนเด่น
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 วันที่ 25 สิงหาคม 2562

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
แชร์

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุตาภัทร  ตั้งอมรสิทธิชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 25 สิงหาคม 2562
เข้าชม : 1714

 
คนดีโรงเรียนเด่น 5 อันดับล่าสุด

      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10 ต.ค. 2565 10 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน วันที่ 10 ต.ค. 2565 10 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ วันที่ 6 ต.ค. 2565 7 / ต.ค. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ก.ย. 2565 27 / ก.ย. / 2565
      คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 26 ก.ย. 2565 26 / ก.ย. / 2565


ร่มแก้วเกมส์ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด