กิจกรรม
การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู วันที่ 23 พ.ย. 2562

อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แชร์

 

การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

วันที่ 23 พ.ย. 2562


คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดเข้าชม : 50

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สัปดาห์ส่งเสริมการออม วันที่ 6 ธ.ค. 2562 12 / ธ.ค. / 2562
      การแสดงความสามารถเรียนรู้ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ย. 2562 2 / ธ.ค. / 2562
      กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 28-29 พ.ย. 2562 2 / ธ.ค. / 2562
      กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย วันที่ 28 พ.ย. 2562 30 / พ.ย. / 2562
      การอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู วันที่ 23 พ.ย. 2562 26 / พ.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th