ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"

พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 26


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ กีฬายูโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์" 5 / พ.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายิงปืน รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์" 5 / พ.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" 4 / พ.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์" 4 / พ.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ วูซู ยุทธลีลา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "ปทุมธานีเกมส์" 4 / พ.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด