ผลงานนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 10


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 5 / ส.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 3 / ส.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 3 / ส.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 3 / ส.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวูซู ยุทธลีลา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 3 / ส.ค. / 2565


111 ปี เบญจมฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด