ภาษาต่างประเทศ
ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด

จันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 17


ภาษาต่างประเทศ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 5 / ก.ย. / 2565
      ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด 5 / ก.ย. / 2565
      เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6 14 / พ.ย. / 2562
      คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ31101- อ31102) 19 / พ.ค. / 2561


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด