ภาษาต่างประเทศ
รางวัลระดับ DIAMOND ตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันประกวดร้องเพลงและเต้นรำ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศสิงคโปร์

เสาร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 42


ภาษาต่างประเทศ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลระดับ DIAMOND ตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันประกวดร้องเพลงและเต้นรำ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศสิงคโปร์ 17 / ธ.ค. / 2565
      รางวัลระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 5 / ก.ย. / 2565
      ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด 5 / ก.ย. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 24 / ส.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 24 / ส.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด