ผลงานครู
เกมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย

อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


เกมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย

โดยครูรุ้งระวี บุญโยประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จำนวนผู้ชม : 1206


ผลงานครู 5 รายการล่าสุด

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น (ง20224) เรื่องการสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 / ก.ค. / 2561
      การปรับปรุงบุคลิกภาพการพูดหน้าชั้นเรียนให้น่าสนใจ (10 วิธีพูดให้น่าสนใจ) 28 / มิ.ย. / 2561
      ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I 20201) 28 / มิ.ย. / 2561
      สรุปการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 6 / พ.ค. / 2561
      ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 19 / ม.ค. / 2561


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []