ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

พุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562


ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB

เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จำนวนผู้ชม : 128


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก 18 / ก.ย. / 2562
      ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 21 / ส.ค. / 2562
      ตราสัญลักษณ์วาระครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 14 / ก.ค. / 2562
      ผลงานนักเรียนจิตอาสาออกแบบป้ายเวทีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 20 / มิ.ย. / 2562
      นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 8 / เม.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th