สุขศึกษาฯ
นวัตกรรมกีฬาลีลาศ FOLLOW ME TO THE RHYTHM - BEGUINE

พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม : 243


สุขศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      นวัตกรรมกีฬาลีลาศ FOLLOW ME TO THE RHYTHM - BEGUINE 18 / ส.ค. / 2564
      โยคะเพื่อสุขภาพ "สุริยนมัสการ" 11 / ส.ค. / 2558


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด