ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2020 ปีการศึกษา 2563

เสาร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม : 211


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย 7 / ม.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 30 / พ.ย. / 2564
      ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 / พ.ย. / 2564
      รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด" ระดับชั้น ม.4-6 12 / พ.ย. / 2564
      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564 11 / ก.ย. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด