ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
 เพลงประจำสถาบัน


มาร์ชเบญจมราชูทิศ

คำร้อง รัตน์ เจริญสิงขรณ์

อาณาจักรถิ่นนี้มีพระเกี้ยว เป็นแหล่งเดียวสถาบันการศึกษา

องค์ปิยมหาราชประทานมา เราพร้อมหน้าเปล่งวาจาสดุดี

ฟ้าเหลืองผ่องโบกพลิ้วปลิวสล้าง ดุจแกนกลางรวมน้ำใจในศักดิ์ศรี

นำชีวิตเตือนจิตข้ากระทำดี เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ

เรียน ดนตรี การกีฬา อีกจรรยาสามัคคีมีนิสัย

รักระเบียบอาวุโสรักวินัย ประจำใจมีคุณธรรมงามทุกคน

รักษาสัตย์ต่อมิตรความคิดซื่อ เกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝน

มีมานะประจำห้วงดวงกมล เลือดเข้มข้นลูกเบญจะจันทบุรี

คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด