แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566-2570

จันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 738


แผนพัฒนาการศึกษา 5 รายการล่าสุด

      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 7 / ก.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด