แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

จันทร์ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
จำนวนผู้ชม : 1033


แผนพัฒนาการศึกษา 5 รายการล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 29 / ก.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด