แผนพัฒนาการศึกษา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 180


แผนพัฒนาการศึกษา 5 รายการล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 29 / ก.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด