คู่มือการปฏิบัติงาน
การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม/ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

พุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 149


คู่มือการปฏิบัติงาน 5 รายการล่าสุด

      แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 21 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด