รายงานผล/การประชุม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


โครงการหลักที่ 1
โครงการหลักที่ 2
โครงการหลักที่ 3
โครงการหลักที่ 4
โครงการหลักที่ 5


จำนวนผู้ชม : 55


รายงานผล/การประชุม 5 รายการล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 21 / พ.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด