บริหารงานวิชาการ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เบญจมรัชฉัฐราชาคุณานุสรณ์” การแสดงความสามารถ เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

เสาร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แชร์

 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม
การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ครั้งที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ขั้นตอนการสมัคร
๑. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)
๒. รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ทาง www.bj.ac.th
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ทาง www.bj.ac.th
๕. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล โทร ๐๘-๑๒๘๖-๓๖๗๑ หรือ นายธีระพงษ์ สืบโสดา โทร ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑

ลิงก์กรอกใบสมัคร ---> https://forms.gle/GqoZvBRELNL5mssSA
เข้าชม : 492

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการกิจกรรม STEM LEARN & PLAY สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 14-15 พ.ค. 2567 14 / เม.ย. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด