บริหารงานงบประมาณ
ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เสาร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แชร์

 ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน (ใบโอนท่าเทอม) ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

[ ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ ]

หมายเหตุ :
1. กรอกใบแจ้งการชำระเงินให้ครบถ้วนทุกรายการและนำไปติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอัตรา 10 บาท/รายการ อัตราเดียวทั่วประเทศ
3. กรุณานำเอกสารส่วนนี้มารับใบเสร็จรับเงินที่ ครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียน
4. โปรดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วย


เข้าชม : 14891

 
บริหารงานงบประมาณ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 9 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด