บริหารงานทั่วไป
กำหนดการพิธีเชิญผ้าพระกฐิน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ณ วัดเขตร์นาบุญญารามฯ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

จันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
แชร์