บริหารงานวิชาการ
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ (ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ)

เสาร์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แชร์

 

โรงเรียนได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 งานทะเบียนวัดผลจึงอำนวยความสะดวกในการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ดังนี้;

 

1. กรอกแบบฟอร์มตาม Link ที่กำหนดให้

   - Link ขอ ปพ. 1 ปพ. 7

   - Link ขอเอกสารทางการศึกษาอื่น

2. ศึกษาขั้นตอนการกรอกในแบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา

3. มีข้อสงสัยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 039 - 311170 ต่อ 107 ตามวันและเวลาราชการ

 


เข้าชม : 2625

 
บริหารงานวิชาการ 5 รายการล่าสุด

       แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
       แบบฟอร์มใบสมัครสอบเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน ดาวน์โหลด
       กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 วันที่ 23-29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2567 15 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด