พัฒนาผู้เรียน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 4-6 ม.ค. 2566

ศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4-6 ม.ค. 2566เข้าชม : 420

 
พัฒนาผู้เรียน 5 อันดับล่าสุด

      ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน สร้างมาตรฐานการพัฒนา ก้าวสู่สังคมประชาธิปไตย วันที่ 19-20 ก.ค. 2567 20 / ก.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด