กิจกรรม
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 มี.ค. 2566

อาทิตย์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มี.ค. 2566เข้าชม : 2282

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ 11 มิ.ย. 2567 11 / มิ.ย. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด