กิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 เม.ย. 2566

อาทิตย์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
แชร์

 

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 เม.ย. 2566เข้าชม : 969

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่ 20 ก.ย. 2566 20 / ก.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด