กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ภายในสถานศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วันที่ 28-29 เมษายน 2566

อาทิตย์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
แชร์

 

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน ภายในสถานศึกษา

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 28-29 เม.ย. 2566เข้าชม : 349

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา วันที่ 20 ก.ย. 2566 20 / ก.ย. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด