พัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนวระบบ TCAS นักเรียน ม.5 และ ม.6 วันที่ 22 มิ.ย. 2566

เสาร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
แชร์

 

กิจกรรมแนะแนวระบบ TCAS นักเรียน ม.5 และ ม.6

วันที่ 22 มิ.ย. 2566เข้าชม : 302

 
พัฒนาผู้เรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 วันที่ 14 ก.พ. 2567 15 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด