กิจกรรม
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับสหวิทยาเขต วันที่ 18 ก.ค. 2566

พุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับสหวิทยาเขต

วันที่ 18 ก.ค. 2566เข้าชม : 127

 
กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM LEARN & PLAY ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 14-15 พ.ค. 2567 15 / พ.ค. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด