พัฒนาผู้เรียน
ค่ายพักแรมกองลูกเสือเกียรติยศและสอบวิชาพิเศษ วันที่ 16-18 ต.ค. 2566

จันทร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
แชร์

 

ค่ายพักแรมกองลูกเสือเกียรติยศและสอบวิชาพิเศษ

วันที่ 16-18 ต.ค. 2566เข้าชม : 398

 
พัฒนาผู้เรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 วันที่ 14 ก.พ. 2567 15 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด