พัฒนาผู้เรียน
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีฯ ครั้งที่ 5

พุธ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
แชร์

 

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 5 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23-27 มกราคม 2560เข้าชม : 1353

 
พัฒนาผู้เรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 วันที่ 14 ก.พ. 2567 15 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด